Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2016

Στις 17 Φεβρουαρίου οι εκλογές στο Νομαρχιακό Τμήμα Πέλλας της ΑΔΕΔΥ


Η προσωρινή Εκτελεστική Γραμματεία του Νομαρχιακού Τμήματος Πέλλας της ΑΔΕΔΥ συνεδρίασε στις 25.1.2016, με θέμα τη διαδικασία για την εκλογοαπολογιστική συνέλευση των αντιπροσώπων του Νομαρχιακού Τμήματος Πέλλας της ΑΔΕΔΥ και την εκλογή της νέας Εκτελεστικής Γραμματείας και Ελεγκτικής Επιτροπής, που θα γίνει την 17η Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10: 00 π.μ., στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Σκύδρας και κατέληξε στα εξής:
 Η καταληκτική ημερομηνία για την οριστικοποίηση του εκλογικού καταλόγου είναι η Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2016. Μέχρι την ημέρα αυτή θα πρέπει, όλα τα πρωτοβάθμια Σωματεία ....  που έχουν καταθέσει το Πρακτικό Εφορευτικής Επιτροπής και θα συμμετέχουν στις διαδικασίες, να οριστικοποιήσουν τα τελικά ονόματα των αντιπροσώπων τους και τις τυχόν αντικαταστάσεις με αναπληρωματικούς, βάσει της εκλογής τους και όπως περιγράφεται στο πρακτικό της εφορευτικής επιτροπής. Για να γίνει δεκτή οποιαδήποτε αντικατάσταση, απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του αντιπροσώπου που αντικαθίσταται με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής. Το ίδιο ισχύει και για αντιπροσώπους που έχουν μετατεθεί ή μεταταχθεί κλπ. Σε περίπτωση συνταξιοδότησης αντιπροσώπου θα πρέπει να κατατεθεί σχετικό έγγραφο από τον αντίστοιχο σύλλογο που να το αποδεικνύει. Την ίδια ημερομηνία (10.2.2016) θα γίνει και η κατάθεση ψηφοδελτίων των συνδυασμών παρατάξεων ή μεμονωμένων υποψηφίων, για την προετοιμασία των υλικών. Με σχετική ανακοίνωση καλούνται οι πρωτοβάθμιοι συνδικαλιστικοί σύλλογοι Δ.Υ. του Νομού Πέλλας να ενημερώσουν τους αντιπροσώπους – μέλη τους και να μεριμνήσουν για την έγκαιρη προσέλευση και συμμετοχή τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: