Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2016

Έκδοση - Ανανέωση ΠΑΣΟ ΑΜΕΑ στα ΚΕΠ δήμου Πέλλας.- Προθεσμία – Δικαιολογητικά

 Με ανακοίνωσή τους τα ΚΕΠ δήμου Πέλλας ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους για την έκδοση - ανανέωση ΠΑΣΟ ΑΜΕΑ. Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει τα εξής: Οι δικαιούχοι Αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω (πρωτότυπα και φωτοτυπίες).
Απόφαση Αναπηρίας 67% και άνω σε ισχύ. Πρωτοβάθμιας Επιτροπής 1. (Κ.Ε.Π.Α) ή απόφαση Διευθυντή Ασφαλιστικού Φορέα ή βεβαίωση επιδόματος πρόνοιας ΑΜΕΑ. 2. Ταυτότητα. 3. Βιβλιάριο Υγείας.... 4. Παλιό δελτίο Πάσο, αν έχει χαθεί απαιτείται δήλωση απώλειας από την Αστυνομία και επανέκδοση γίνεται μόνο για μία φορά. 5. Για έκδοση χρειάζονται 2 πρόσφατες ίδιες φωτογραφίες – για ανανέωση δεν χρειάζονται φωτογραφίες εκτός αν έχει τελειώσει στο πίσω μέρος ο χώρος της θεώρησης οπότε χρειάζεται 1 φωτογραφία. ΜΟΝΟ Τυφλοί και Β.Ν.Κ. με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 30 και άτομα που έχουν σύμφωνα με γνωμάτευση ΚΕΠΑ αναπηρία 80% και άνω με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, δικαιούνται κάρτα και για συνοδό οπότε χρειάζονται ακόμα μία (+1) φωτογραφία. 6. Εκκαθαριστικό Φορολ. έτους 2014 για την δωρεάν μετακίνηση εντός του νομού. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: