Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016

Αιτήσεις για χορήγηση Vouchers για την εγγραφή σε Παιδικούς Σταθμούς

   Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.)  Α.Ε. στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2016-2017, καλεί τους υποψηφίους οι οποίοι συμμετείχαν στη προηγούμενη πρόσκληση με αρ. πρωτ. 3070/11.7.2016   που εξέδωσε η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για το έτος 2016-2017, και δεν έλαβαν voucher, λόγω εξάντλησης προϋπολογισμού, να δηλώσουν την πρόθεσή τους να τους χορηγηθεί voucher, αποστέλλοντας ταυτόχρονα στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. βεβαίωση του Φορέα/Δομής παροχής των σχετικών υπηρεσιών περί αποδοχής του τέκνου ή των τέκνων τους, στην περίπτωση που τους χορηγηθεί voucher. Η αίτηση των υποψηφίων .... καθώς και η σχετική βεβαίωση του Φορέα/Δομής πρέπει να υποβληθούν, σε αρχεία μορφής pdf, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: voucher@eetaa.gr. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής : 25/9/2016 και ώρα 23.59 μ.μ. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι στο δήμο Πέλλας μπορούν να καλούν στο τηλ.  2382022503 και στους κατά τόπους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: