Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2016

Υποβολή αιτήσεων στο Πρόγραμμα «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για χρηματοδότηση του προγράμματος «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών», το οποίο αφορά στην οικονομική ενίσχυση για είσοδο και παραμονή στο γεωργικό τομέα νέων ανθρώπων. Στόχος του προγράμματος είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ηλικιακής ανανέωσης και της δημιουργίας επιχειρηματιών γεωργών που θα διαθέτουν βιώσιμες εκμεταλλεύσεις.
Υπενθυμίζεται ότι η περίοδος υποβολής των αιτήσεων στήριξης-φακέλων υποψηφιότητας για χρηματοδότηση, ξεκίνησε ήδη από 31 Οκτωβρίου 2016 και λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2016 και πραγματοποιείται ηλεκτρονικά ....
 μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) www.ependyseis.gr/mis.
Δικαιούχοι του προγράμματος «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών (υπομέτρο 6.1.), που αφορά στην παροχή σε νέους κατ’ αποκοπή οικονομικής ενίσχυσης για την είσοδο και παραμονή τους στο γεωργικό τομέα και για την υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων με σκοπό την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους, είναι:
-Φυσικά πρόσωπα από 18 έως 41 ετών, μόνιμοι κάτοικοι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
-Νομικά πρόσωπα, που έχουν ως αρχηγό-νόμιμο εκπρόσωπο νέο γεωργό, ο οποίος μετέχει στο κεφάλαιο με ποσοστό τουλάχιστον 51%.
Όπως τονίζει μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, «η ενίσχυση των αγροτών και κυρίως των νέων γεωργών αποτελεί προτεραιότητά μας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς ο πρωτογενής τομέας είναι από τους σημαντικότερους πυλώνες της εθνικής, αλλά και της τοπικής οικονομίας. Είναι ενδεικτικό ότι το ποσοστό της αγροτικής οικονομίας στο ΑΕΠ της Κεντρικής Μακεδονίας είναι σταθερά στο επίπεδο άνω του 20%.

Δεν υπάρχουν σχόλια: