Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου 2016

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας την προσεχή Τετάρτη

Με τα παρακάτω τέσσερα θέματα στην ημερήσια διάταξη πρόκειται να συνεδριάσει στο Δημαρχείο, την Τετάρτη 28-12-2016 κι ώρα 13:00, το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας:
- Ανατροπή και ανάκληση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης 2016 από το Δημοτικό Συμβούλιο.
- Αποδοχή, από κατανομή φόρου ζύθου, ποσού 25.820€ και αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων 2016.
- Αποδοχή της πράξης «Προμήθεια οργάνων – αστικού εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Σκύδρας» που χρηματοδοτείται ...
 από το πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Λοιπές Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2016» Άξονας Προτεραιότητας 1,Μέτρο 2 «Συμπληρωματική πρόσκληση στην Αστική Αναζωογόνηση» συνέχεια της με αρ.πρ.4370/9-9-2016 και κωδικό «Περιβαλλοντικό 1-2016» πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου και εξουσιοδότηση της δημάρχου για την υπογραφή συμφώνου αποδοχής όρων. 
- Διάθεση αθλητικών χώρων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: