Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Σεμινάρια για την Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επαρκειας Ενηλίκων

Το ΚΕΚ του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με το ΚΕΚ Παιδεία Πατρέως ΚΔΒΜ2, διοργανώνει σε Πανελλαδικό επίπεδο σεμινάρια 105 ωρών για τη συμμετοχή όλων των πτυχιούχων ΑΕΙ-ΤΕΙ σε Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων.
Στο Νομό Πέλλας το Σεμινάριο υλοποιείται αποκλειστικά στο ΚΔΒΜ 1 ΣΤΟΧΟΣ  στα Γιαννιτσά.
Το Πρόγραμμα
Το κάθε σεμινάριο θα φέρει τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου και περιλαμβάνει :
65 ώρες Ασύγχρονης Τηλεκατάρτισης
35 ώρες Σύγχρονης Τηλεκατάρτισης
5 ώρες Εκπαίδευση Δια Ζώσης ....

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΟΠΠΕΠ , όλοι όσοι είναι ενταγμένοι στο Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων ή σε άλλα Μητρώα Εκπαιδευτών (π.χ. ΛΑΕΚ) και έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών φορέων που ανήκουν στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών, δικαιούνται να συμμετέχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης.
Σημαντικό είναι να τονίσουμε ότι εκτός του σεμιναρίου, ο υποψήφιος πρέπει να φροντίσει ο ίδιος να ενταχθεί πριν τις εξετάσεις σε ένα μητρώο εκπαιδευτών όπως για παράδειγμα το ΛΑΕΚ, που η διαδικασία είναι εύκολη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: