Τετάρτη, 24 Μαΐου 2017

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Πέλλας. Αποφασίζει για προσλήψεις δίμηνης διάρκειας

Συνεδριάζει σήμερα Τρίτη 23 Μαϊου και ώρα 20:00 το δημοτικό συμβούλιο Πέλλας στο δημαρχείο Γιαννιτσών. Στα θέματα Ημερήσιας Διάταξης συμπεριλαμβάνονται και αυτά που αφορούν την πρόσληψη προσωπικού για δίμηνη απασχόληση καθώς και η επιλογή των υδρονομέων για τη φετινή χρονιά.Με ενδιαφέρον επίσης αναμένουμε την ετήσια έκθεση του Συμπαραστάτη του πολίτη για να διαπιστώσουμε αν υπάρχουν σοβαρά θέματα με τα οποία έχει ασχοληθεί, σε ατίθεση με την προηγούμενη έκθεση που μάλλον τα αποτελέσματα της δεν προσέφεραν ουσιαστική πρόοδο στη σχέση δημότη και διοίκησης του δήμου, αφού αφορούσαν μικροπροβλήματα και μικροεξυπηρετήσεις.
Αναλυτικά τα θέματα της Ημερήσιας διαταξης έχουν ως εξής:...

1)    Εκλογή υδρονομέων στο Δήμο Πέλλας για την αρδευτική περίοδο 2017.
2)    Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Πέλλας για το 2017.
3)    Παρουσίαση ετήσιας έκθεσης Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης Δήμου Πέλλας.
4)    Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010.
5)    Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πέλλας και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, για την εκτέλεση του έργου: Συντήρηση τμήματος της οδού Τ.Κ. Πενταπλατάνου – ΧΥΤΑ Δήμου Πέλλας, πρ/σμού: 100.000,00 €.
6)    Έγκριση ή μη παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: Κατασκευή του τεχνικού διέλευσης του ρέματος Πλατανόρεμα στην Τ.Κ. Αθύρων του Δ. Πέλλας.
7)    Έγκριση ή μη της  3ης παράτασης της προθεσμίας  περαίωσης εργασιών του υποέργου: Δίκτυο βαρύτητας οικισμού Καρυώτισσας και καταθλιπτικοί αγωγοί, της πράξης με τίτλο: Αποχέτευση οικισμών Γαλατάδων και Καρυώτισσας και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ.Ε Μ. Αλεξάνδρου Δήμου Πέλλας και κωδικό MIS 5003540.
8)    Έγκριση ή μη της 5ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Κρύας βρύσης – Ακρολίμνης , Α.Μ. 18/2014.
9)    Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: Κατασκευή τάφων στα κοιμητήρια Αγίας Παρασκευής τμήμα 44, πρ/σμού: 50.000,00 €.
10)    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Αρδευτικό δίκτυο περιοχής Αμπέλια Δ.Κ. Νέου Μυλοτόπου Δ.Ε Κύρρου , Δήμου Πέλλας.
11)    Αποδοχή της ένταξης της πράξης « Ενεργειακή αποδοτικότητα στη διασυνοριακή περιοχή σαν ενδεικτικός παράγοντας περιβαλλοντικής πολιτικής» ( Energy efficiency in the cross border area as an indicative factor for environmental policy)» με ακρωνύμιο « ENPOL-EE» στο πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας « Ελλάδα- π.Γ.Δ.Μ. 2014-2020».  
12)    Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων για επέκταση φωτισμού οδικού δικτύου σε διάφορες περιοχές του Δήμου Πέλλας.
13)    Εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικών αγροτεμαχίων α) Δ.Κ. Γιαννιτσών.
14)    Εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικού αγροτεμαχίου για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.
15)    Εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου για ανέγερση αθλητικών εγκαταστάσεων.
16)    Διαγραφή οφειλών
17)    Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.
18)    Αναμόρφωση πρ/σμού οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Πέλλας.
19)    Έγκριση προμήθειας θερινών στολών ειδικών εργασιών της Δημοτικής Αστυνομίας.
20)    Έγκριση μετάβασης στην Αθήνα του αντιδημάρχου κ. Κερασόπουλου Παναγιώτη και της ειδικής συνεργάτιδας κα Πασχαλίνας Μίντου .
21)    Έγκριση μετάβασης του προέδρου του Δ.Σ στην Αθήνα.
22)    Έγκριση μετάβασης του αντιδημάρχου κ. Γυριχίδη Ιωάννη στην Αυστρία.
23)    Έγκριση εισφοράς σε χρήμα και αποζημίωσης λόγω πράξης εφαρμογής.
24)    Χορήγηση παραγωγικών αδειών πωλητών  λαϊκών αγορών.
25)    Κατάργηση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών.
26)    Ακύρωση της αριθμ. 121/2017 απόφασης του Δ.Σ Πέλλας
27)    Καθορισμός και χορήγηση αδειών συμμετοχής σε τοπικές – θρησκευτικές πανηγύρεις του Δήμου Πέλλας για τον μήνα Ιούνιο 2017.
28)    Λειτουργία παραρτήματος του 20ου Νηπιαγωγείου Γιαννιτσών για το σχολικό έτος 2017-2018.
29)    Κοπή δένδρων
30)    Αιτήσεις – διάφορα έγγραφα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: