Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017

Πρόγραμμα Erasmus+ του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου (ΕΚ) Γιαννιτσών

Το 1ο ΕΚ Γιαννιτσών, θέλοντας να βελτιώσει την ποιότητα της
εργαστηριακής εκπαίδευσης που παρέχεται στους μαθητές του 1ου ΕΠΑΛ, του 2ου ΕΠΑΛ και του Εσπερινού ΕΠΑΛ Γιαννιτσών, υλοποιεί πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο «Η Εκπαιδευτική Ρομποτική στην Επαγγελματική Εκπαίδευση». Στα πλαίσια αυτά δώδεκα (12) εκπαιδευτικοί, διαφόρων ειδικοτήτων επαγγελματικής εκπαίδευσης, από τα τρία (3) ΕΠΑΛ των Γιαννιτσών παρακολούθησαν στη Φινλανδία, από 9 έως 15 Μαΐου 2017, πρόγραμμα επιμόρφωσης με αντικείμενο την εφαρμογή της ρομποτικής στη διδασκαλία των μαθημάτων τους.
Η εκπαιδευτική ρομποτική αποτελεί έναν πολύ σημαντικό κλάδο εφαρμογής ...
 των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, καθώς συνδυάζει πολλές επιστημονικές περιοχές και γνωρίζει ιδιαίτερη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Συνδυάζει τη μάθηση με το παιχνίδι και μετατρέπει την εκπαίδευση σε μία διασκεδαστική δραστηριότητα. Έχει θετικές επιπτώσεις στο μαθητή, τόσο στο γνωστικό όσο και στο συναισθηματικό (αυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση) αλλά και στον κοινωνικό (κοινωνικοποίηση, απομυθοποίηση) επίπεδο.
Κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης τους οι εκπαιδευτικοί εξοικειώθηκαν με δημοφιλείς πλατφόρμες ρομποτικής, όπου εργάστηκαν και δημιούργησαν εκπαιδευτικά σενάρια για μαθήματα της ειδικότητας τους, χρησιμοποιώντας εργαλεία εκπαιδευτικής ρομποτικής και εφαρμόζοντας τις σύγχρονες θεωρίες μάθησης.
Η ολοκλήρωση του προγράμματος, εκτός από την ποιοτική αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τη δημιουργία ενός πιο ελκυστικού και ουσιαστικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, αναμένεται να έχει ως αντίκτυπο την ενίσχυση των εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών προσόντων των συμμετεχόντων και την εμπλοκή του 1ου ΕΚ Γιαννιτσών σε καινοτόμες δράσεις με θέμα τις νέες τεχνολογίες σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: