Παρασκευή, 7 Ιουλίου 2017

Τα θέματα της συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π.

Την Δευτέρα 10 Ιουλίου 2017 και ώρα 18:30 μ.μ., στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού και Ανάπτυξης Πέλλας (Πνευματικό Κέντρο Γιαννιτσών,  Βόρεια πτέρυγα), θα συνέλθει σε  τακτική συνεδρίαση το Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π., με τα παρακάτω  θέματα  της  Ημερήσιας Διάταξης:
1. Απόφαση υπογραφής «Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank» και της «Σύμβασης Χορήγησης Πρόσβασης στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Πληρωμών e-PPS» με την Τράπεζα ...
Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω των παραπάνω Συστημάτων.
2. Έγκριση δαπανών 2ου τριμήνου 2017.
3. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων 2ου τριμήνου 2017.
4. Σύσταση επιτροπής για φυσική καταγραφή παγίων περιουσιακών στοιχείων της ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π.
5. Διάφορα θέματα –αιτήσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: