Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 2017

Ηλεκτρονική Απογραφή Στρατευσίμων που γεννήθηκαν το 2000

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών Έδεσσας και Άρνισσας ενημερώνουν τους  πολίτες ότι ξεκινά η Ηλεκτρονική Απογραφή Στρατεύσιμων οι οποίοι έχουν γεννηθεί το έτος 2000 (ανήκοντες στην κλάση 2021) η οποία θα πραγματοποιηθεί από 1 Φεβρουαρίου 2018 μέχρι 2 Απριλίου 2018 .
Οι Στρατεύσιμοι που θα προσέρχονται στα ΚΕΠ (ανεξαρτητα από τη δημοτική ενότητα εγγραφής τους στα Μητρώα Αρρένων ) πρέπει να έχουν μαζί τους απαραίτητα:
1. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή τους σε μητρώο αρρένων.
2. Βεβαίωση ΑΜΚΑ...

3. Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ ,η οποία εκδίδεται από την αρμόδια ΔΟΥ
4. Να γνωρίζουν την διεύθυνση του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου (e-mail)

 Προσοχή:  Η παρουσία του στρατεύσιμου στα ΚΕΠ για την πραγματοποίηση της απογραφής είναι υποχρεωτική και μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω εκπροσώπου μόνο με νόμιμη εξουσιοδότηση

Δεν υπάρχουν σχόλια: