Τρίτη, 24 Απριλίου 2018

Επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος

  Οι δικαιούχοι και οι λεπτομέρειες για το εφάπαξ ειδικό βοήθημα
 Ο δήμος  Πέλλας  ενημερώνει ότι, οι καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα που έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την εφάπαξ χορήγηση ειδικού βοηθήματος, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις ενεργειακές τους ανάγκες, σύμφωνα με την σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση. Για την υποβολή σχετικής αίτησης, οι προς εξέταση δικαιούχοι, θα πρέπει:
1) Να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, μέχρι και την ημερομηνία έναρξης ισχύος της ανωτέρω ΚΥΑ, δηλαδή έως και τις 14.02.2018....

2) Η αποσύνδεση παροχής ρεύματος θα πρέπει να αφορά την κύρια κατοικία του υπό εξέταση δικαιούχου.
3) Να πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, όπως αυτά ορίζονται από τη σχετική ΚΥΑ.
  Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
1) Λογαριασμό της ΔΕΗ (αριθμός παροχής), που αφορά το ακίνητο το οποίο έχει αποσυνδεθεί από το δίκτυο λόγω οφειλών.
2) Φορολογική Δήλωση (Ε1) φορολογικού έτους 2017, όλων  των μελών του νοικοκυριού.
3) Εκκαθαριστικό φορολογικού έτους 2017, όλων  των μελών του νοικοκυριού.
4) Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) όλων των μελών του νοικοκυριού και εφόσον υπάρχει (προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της).
5) Εκκαθαριστικό (Πράξη διοικητικού προσδιορισμού) ΕΝ.Φ.Ι.Α.  φορολογικού έτους 2017 όλων των μελών του νοικοκυριού.
6) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
7) Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας ΚΕ.ΠΑ., για άτομα της οικογένειας που έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
8) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου για χρήση συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για την ζωή ατόμου ή ατόμων του νοικοκυριού.
Το ειδικό έντυπο αίτησης για επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος διατίθεται από το γραφείο Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Πέλλας. 
Για  περισσότερες  πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε: 
Στο  Δήμο  Πέλλας  τηλ. 23823-50849, 879, 840  καθημερινά  από  08.00  μέχρι  14. 00  και  στο  Κέντρο  Κοινότητας  Δήμου  Πέλλας  τηλ. 23820-24623  καθημερινά  από  08.00  μέχρι  18. 00

Δεν υπάρχουν σχόλια: