Τετάρτη, 30 Μαΐου 2018

Ενημερωτική εκδήλωση από τον Δικηγορικό Σύλλογο Γιαννιτσών για τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 Ο Δικηγορικός Σύλλογος Γιαννιτσών διοργανώνει την Παρασκευή 1 Μαϊου και ωρα 18:00 στην αίθουσα Πληροφορικής Πνευματικού Κέντρου Γιαννιτσών. ενημερωτική εκδήλωση για τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Ομιλητής:  Ευστάθιος Λιακόπουλος, Business  Support Services. Θέμα  «Η προσαρμογή – υποχρεώσεις λόγω GDPR»
Aπό τον Μάιο του 2018 καθίσταται υποχρεωτική η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη και μη αφορώντας όλους του Ευρωπαίους πολίτες ακόμη και εκτός Ε.Ε.
Στην πράξη δεδομένης και της διεύρυνσης.....
του ορισμού του όρου «προσωπικά δεδομένα» αφορά όλες τις εταιρίες.
Σκοπός η προστασία των προσωπικών δεδομένων που οδηγούν σε ταυτοποίηση. Απώτερος στόχος η ενιαία αντιμετώπιση – εφαρμογή των σχετικών κανόνων που αφορούν πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην νέα εποχή απειλών όπου το κυβερνοέγκλημα και οι κυβερνοεπιθέσεις αυξάνονται γεωμετρικά.
Εισάγονται οι Θεμελιώδεις Αρχές του GDPR καθώς και τα Δικαιώματα των «Υποκειμένων» που πρέπει να περιφρουρούνται
Παράλληλα εισάγονται υψηλά πρόστιμα (έως 20 εκ €) για τη μη τήρηση των προβλέψεων του νόμου.
Θα αναλυθούν θέματα σχετικά με τη συμμόρφωση σύμφωνα με τον κανονισμό όπως:
Καθορισμός Πολιτικής & Διαδικασιών σχετικά με προστασία ΔΠΧ, datagovernance & security.
Προσαρμογή-τροποποίηση νομικών σχέσεων εντός και εκτός εταιρείας, ακολούθως επεμβάσεων του εξειδικευμένου νομικού μας συμβούλου.
Καθορισμός ενεργειών σχετικά με την εκπαίδευση του προσωπικού και την διαμόρφωση της απαραίτητης εταιρικής κουλτούρας.
Διενέργεια σχετικών αναλύσεων ρίσκου ασφάλειας συστημάτων (DPIA) όπου απαιτείται, καθώς και διαδικασία τήρησης trackrecords.
Σύναψη συμβάσεων με τρίτους συνεργάτες (IT) εφόσον κριθεί απαραίτητο.
Διαδικασία τήρησης αποδεικτικών σχετικά με ενέργειες αποκατάστασης ακολούθως τυχόν παραβιάσεων.
Διαδικασία ενεργειών σχετικά με την συνεχή προσπάθεια συμμόρφωσης με τον κανονισμό.
Θα ακολουθήσει χρόνος για ερωτήσεις απαντήσεις μετά το πέρας της Εκδήλωσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: