Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Συμμετοχή του 2ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα

 Το 2ο ΕΠΑΛ Γιαννιτσών συμμετέχει σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+/ Δράση ΚΑ2 - Συμπράξεις για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών, Τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης και τίτλο: «Müzakereci-Arabulucu-Lider-Öğrenciler (Σχολική Διαμεσολάβηση – Μαθητές Ηγέτες)».
 Ο θεσμός της Σχολικής Διαμεσολάβησης ή Διαμεσολάβηση Ομηλίκων είναι ένας τρόπος ειρηνικής επίλυσης των διαφορών μεταξύ συνομηλίκων μαθητών. Το πρόγραμμα υλοποιείται αποκλειστικά μεταξύ Σχολείων με τη συμμετοχή 6 Ευρωπαϊκών χωρών, με συντονίστρια χώρα την Τουρκία και συμμετέχουσες χώρες την Ελλάδα,....
την Πολωνία, την Ιταλία, τη Ρουμανία και την Ισπανία. Στο πλαίσιο του προγράμματος προβλέπεται επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και των μαθητών των συμμετεχόντων σχολείων, ανταλλαγή καλών πρακτικών, ενδιαφέρουσες δράσεις και συνεργασίες με εμπειρογνώμονες, φορείς και σχολεία.
Στόχος του προγράμματος είναι:
-  Η υιοθέτηση καινοτόμων και ειρηνικών πρακτικών για την επίλυση των διαπροσωπικών διαφωνιών μεταξύ μαθητών
- Καταπολέμηση της βίας και υιοθέτηση εναλλακτικών δεξιοτήτων διαχείρισης των συγκρούσεων
- Καλλιέργεια δεξιοτήτων οικοδόμησης της ειρήνης, δεξιοτήτων διαπραγμάτευσης, ενεργητικής ακρόασης, ενσυναίσθησης, επικοινωνίας, κριτικής σκέψης, επίλυσης προβλημάτων κ.λ.π
- Βελτίωση της κοινωνικής ένταξης των μαθητών
- Βελτίωση της κουλτούρας του σχολείου και αύξηση της ακαδημαϊκής επιτυχίας των μαθητών
- Έκδοση βιβλίων για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και των μαθητών στη σχολική διαμεσολάβηση.
Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού τέσσερις εκπαιδευτικοί του 2ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών θα μεταβούν στην πόλη Hendek-Sakarya της Τουρκίας, από 13-01-2019 έως και 19-01-2019, για την πρώτη διακρατική συνάντηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: