Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2019

Ζητούν να σταματήσει η μόλυνση του Περιβάλλοντος από τη διαρροή στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ Έδεσσας

 Με ανακοίνωσή τους τα μέλη της «Λαϊκής Συσπείρωσης» σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καταγγέλλουν την μόλυνση του υπεδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα σε περιοχή του δήμου Σκύδρας εξαιτίας των στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ Έδεσσας και ζητούν τη λήψη μέτρων άμεσα για την αποφυγή περαιτέρω αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον.
Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:
Η μόλυνση των επιφανειακών υδάτων και ενδεχομένως του υπεδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα, στην περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Νέας Ζωής του Δήμου Σκύδρας, από «στραγγίσματα» του ΧΥΤΑ Έδεσσας, φαίνεται ...
να  λαμβάνει πλέον μόνιμα χαρακτηριστικά. Αυτό κατέδειξε και το οπτικοαουστικό υλικό που είδε το φως της δημοσιότητας σε ΜΜΕ της ΠΕ Πέλλας.
Παρά τις συνεχείς καταγγελίες, διαμαρτυρίες και κινητοποιήσεις των κατοίκων της περιοχής, αλλά και την επιβολή προστίμων από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για παραβίαση των περιβαλλοντικών όρων, ο ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, που έχει την διαχείριση του ΧΥΤΑ Έδεσσας, όπως είναι προφανές από το αποτέλεσμα, δεν έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα για την αναίρεση των αιτιών, που προκαλούν τις διαρροές και τη μόλυνση. Παράλληλα, με ευθύνη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, δεν υπάρχει ενημέρωση για την διενέργεια ή μη μελετών, που να  διερευνούν τα αίτια και την έκταση της μόλυνσης, την ύπαρξη ή μη αναγκαιότητας λήψης μέτρων για την προστασία της υγείας των κατοίκων και του ζωικού κεφαλαίου της ευρύτερης περιοχής. 
Μόνη η επιβολή προστίμων, είναι προφανές ότι δεν αποτελεί λύση, αφού το πρόβλημα εδώ και χρόνια εξακολουθεί να υφίσταται.
Απαιτούμε από την κυβέρνηση και τη διοίκηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας :
 - την άμεση και πλήρη ενημέρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες τους, για τα αποτελέσματα των ελέγχων, τα αίτια και την έκταση της μόλυνσης, καθώς και την λήψης των αναγκαίων μέτρων, για την προστασία της υγείας των κατοίκων  της περιοχής.
- την άμεση παρέμβαση των αρμοδίων υπηρεσιών, προκειμένου να υποχρεωθεί ο ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, να λάβει τα ενδεδειγμένα μέτρα, για την ορθή λειτουργία του ΧΥΤΑ Έδεσσας ώστε να σταματήσει επιτέλους η μόλυνση του περιβάλλοντος, από τα «στραγγίσματα» του .

Δεν υπάρχουν σχόλια: