Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2019

Συνέδριο Κινήματος Αλλαγής - Προσυνεδριακές Διαδικασίες, υποψηφιότητες

 Το έκτακτο Συνέδριο του Κινήματος Αλλαγής θα διεξαχθεί το Σάββατο 30 και την Κυριακή 31 Μαρτίου του 2019 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (Σ.Ε.Φ) στον Πειραιά.
Οι εκλογές για την ανάδειξη συνέδρων θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 3 Μαρτίου 2019 στα «Εκλογικά Κέντρα» (ένα για κάθε Τ.Ο.) που θα ανακοινώσει η Κ.Ε.Ε (Κεντρική Εκλογική Επιτροπή) μετά από εισήγηση των αντίστοιχων Ν.Ε για κάθε περιοχή. Σε «Εκλογικά Κέντρα» Δήμων ή δημοτικών διαμερισμάτων με πολλά μέλη του Κινήματος Αλλαγής μπορεί να λειτουργήσουν περισσότερα του ενός «Εκλογικά Τμήματα».
Δικαίωμα ψήφου.
Δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι ....
αναγράφονται στο μητρώο μελών του Κινήματος Αλλαγής και όσοι εγγραφούν ηλεκτρονικά μέχρι την 15 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 20.00. Μέχρι την ίδια ημερομηνία επίσης  τα μέλη του Κινήματος Αλλαγής μπορούν αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην «ιστοσελίδα» του Κινήματος Αλλαγής kinimaallagis.gr, να διορθώσουν - επικαιροποιήσουν συμπληρώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία στο μητρώο μελών.
Η κάθε νέα εγγραφή συνοδεύεται από καταβολή αντιτίμου τριών (3) ευρώ.
Μετά από την ημερομηνία αυτή το μητρώο μελών οριστικοποιείται με ευθύνη της Κ.Ε.Ε. και αποστέλλεται σε όλες τις Ν.Ε. το τελικό μητρώο μελών της ανά Τ.Ο που θα είναι και οριστικός εκλογικός κατάλογος με βάση τον οποίον θα διεξαχθεί η διαδικασία εκλογής συνέδρων.
Για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου όλα τα μέλη του Κινήματος Αλλαγής θα καταβάλλουν δύο (2) ευρώ.
Υποψηφιότητες - Προθεσμίες
 Οποιοδήποτε μέλος του Κινήματος Αλλαγής μπορεί να είναι υποψήφιος για εκλογή του ως Σύνεδρος για το «Συνέδριο».
Η υποβολή υποψηφιότητας από τα γραμμένα στο μητρώο μέλη κατατίθεται είτε μέσα από την «Ιστοσελίδα» www.kinimaallagis.gr, είτε στις κατά τόπους Ν.Ε που θα τις διαβιβάσουν στην Κ.Ε.Ε.
Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων λήγει τα μεσάνυχτα της 20 Φεβρουαρίου 2019.
Η προθεσμία απόσυρσης ή παραίτησης από υποβληθείσα υποψηφιότητα λήγει στις 12:00 το μεσημέρι στις 22 Φεβρουαρίου 2019.
Το έντυπο υποβολής υποψηφιότητας θα αναρτηθεί στην «Ιστοσελίδα» του Κινήματος και θα αποσταλεί στις Ν.Ε.
Η ανακήρυξη των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή το αργότερο μέχρι τα μεσάνυχτα της 27 Φεβρουαρίου 2019.
Οι εκλογές για την ανάδειξη συνέδρων θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 3 Μαρτίου 2019.

Δεν υπάρχουν σχόλια: