Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2019

Συμμετοχή του 1ου ΕΠΑΛ Κρύας Βρύσης στο Πρόγραμμα Erasmus+

  Το 1ο Επαγγελματικό Λύκειο Κρύας Βρύσης Στα πλαίσια υλοποίησης του Ευρωπαϊκού προγράμματος  κινητικότητας ERASMUS+ που χρηματοδοτείται και ελέγχεται από το Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) (Learning Mobility of Individuals – Staff mobility in school education) , υλοποίησε πρόγραμμα κινητικότητας  με τίτλο «Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ ως μέσο γεφύρωσης του χάσματος των πολιτισμικών διαφορών». Η κινητικότητα αφορούσε 7 εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων σε 2 σεμινάρια, το 1ο στην Βαρκελώνη και το 2ο στο Παρίσι
 ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
Τέσσερις (4) εκπαιδευτικοί του ΕΠΑΛ Κρύας Βρύσης ταξίδεψαν στη Βαρκελώνη της Ισπανίας από Δευτέρα 16 Ιουνίου 2018 έως Σάββατο 21 Ιουνίου 2018. Οι συμμετέχοντες ....
παρακολούθησαν μια σειρά μαθημάτων, σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό οργανισμό EUROPASS Teacher Academy. τα οποία είχαν ως στόχο να ενισχύσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ στην τάξη και να δοκιμάσουν νέα ευχάριστα εργαλεία.
 Το μάθημα επικεντρώθηκε σε διαδικτυακές εφαρμογές διαχείρισης τάξης όπως το Edmodo, τα εκπαιδευτικά εργαλεία της Google, τα online Quizzes και άλλα. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, οι συμμετέχοντες έμαθαν να εργάζονται σε ομάδες, είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν άμεσα τα διάφορα εργαλεία και να μοιραστούν παραδείγματα σχετικά με τον τρόπο χρήσης τους στην τάξη.
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι εκπαιδευτικοί μπορούν πλέον να γνωρίζουν τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες πολλών διαφορετικών εργαλείων ΤΠΕ και πώς να τα εκμεταλλεύονται στην τάξη με ασφαλή και χρήσιμο τρόπο.
ΠΑΡΙΣΙ
Τρεις Εκπαιδευτικοί (3) εκπαιδευτικοί του ΕΠΑΛ Κρύας Βρύσης ταξίδεψαν στο Παρίσι  της Γαλλίας  από Δευτέρα 21/01/2019 έως Παρασκευή 25/01/2019. Οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν μια σειρά μαθημάτων, με θέμα «Integration of Migrant Students into Education at Schools» που διοργανώθηκε από τον οργανισμό Anatolia Education and Consulting. Στόχος των μαθημάτων ήταν η εξερεύνηση νέων τεχνικών που αποσκοπούν στην ομαλή ενσωμάτωση των Μεταναστών μαθητών στα εκπαιδευτικά ιδρύματα των χωρών υποδοχής τους. 
Το μάθημα επικεντρώθηκε σε  βιωματικά εργαστήρια , διάφορες διαδικτυακές εφαρμογές , τεχνικές διαχείρισης συγκρούσεων με κύριο στόχο  μεθόδους διδασκαλίας που επικεντρώνονται στη δημιουργική σκέψη με διαδραστικά και εμπνευσμένα εργαστήρια σε φιλικό περιβάλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια: