Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021

Ενημέρωση του Επιμελητηρίου Πέλλας για τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές

Το Επιμελητήριο Πέλλας ενημερώνει τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές ότι:
  Βάση του Ν. Ν.4583/2018 έχουν υποχρέωση να προσκομίσουν ή να αποστείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο έως την 31.03.2021 τα σεμινάρια επαναπιστοποίησης του έτους 2020 (3 θεματικές από 5 ώρες). 
Σε περίπτωση μη προσκόμισης των σεμιναρίων του έτους 2020 έως την 31.03.2021 γίνεται υποχρεωτική διαγραφή από τα Ειδικά Μητρώα των Ασφαλιστικών διαμεσολαβητών λόγω μη διατήρησης της πιστοποίησης της Τραπέζης της Ελλάδος και η ..... επανεγγραφή του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή απαιτεί νέες εξετάσεις πιστοποίησης επιπέδου Β. 
Διευκρινίζουμε ότι τα πρωτότυπα θα πρέπει να κρατηθούν στο αρχείο της επιχείρησης και να προσκομιστούν σε πρώτη ζήτηση από την υπηρεσία του Επιμελητηρίου.
Η ηλεκτρονική διεύθυνση που πρέπει να αποσταλούν είναι etaep@pellachamber.gr 
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση στο τηλέφωνο 23810-26735 Δημήτριος Γιώγας. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: