Σάββατο, 13 Ιανουαρίου 2018

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το ΔΣ ΔΕΥΑ Πέλλας

Τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου και ώρα 7:00μμ στην αίθουσα του 2oυ ορόφου του Δημαρχείου Πέλλας στα Γιαννιτσά, θα συνεδριάσει το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΥΑ Πέλλας για να αποφασίσει για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
1.Ορισμός Επιβλέποντα Μηχανικού για το έργο: «Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Ε. Μεγάλου Αλεξάνδρου» αρ. μελέτης 29/2012.
2.Διάθεση Πιστώσεων Προϋπολογισμού 2018.
3.Έγκριση αποφάσεων της Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού έτους 2017.
4.Απογραφή υλικών αποθήκης 2016-2017.
5.Έγκριση δαπανών αξίας μεγαλύτερης των 200,00€...

6.Προγραμματισμός Προσλήψεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου (8μηνών).
7.Ψήφιση και διάθεση πίστωσης του έργου «Κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων Δημοτικής Ενότητας Κύρρου» Προϋπολογισμού: 1.336.551,06€
Αιτήσεις – Διάφορα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: