Δευτέρα, 30 Απριλίου 2018

Πρόσληψη προσωπικού στο Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών Έδεσσας και Άρνισσας ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους πολίτες ότι έχει εκδοθεί η παρακάτω ανακοίνωση:
α) ΣΟΧ: 1/2018 που αφορά πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου εβδομήντα οκτώ (78) ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων στον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦO.Δ.Σ.Α) εκ των οποίων έντεκα (11) θέσεις αφορούν  την Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση από 25 Απριλίου 2018 μέχρι 4 Απριλίου 2018 στον ....
Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας – Φράγκων 6-8 – ΤΚ: 54626 - Θεσσαλονίκη. Πληροφορίες στο: 2310 508 800

Δεν υπάρχουν σχόλια: