Τετάρτη, 4 Απριλίου 2018

Ορίστηκαν οι νέοι Αντιδήμαρχοι στο δήμο Πέλλας

  Με απόφασή του ο δήμαρχος Γιαννιτσών όρισε τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας α) Κουτσοκώστα Ζωή, β) Παπαδόπουλο Κωνσταντίνο, γ) Γυριχίδη Ιωάννη, δ) Ανδρεάδη Γεώργιο ε) Τοπάλογλου Στέφανο στ) Λούσπα Ερασμία ζ) Επιτροπάκη Αθανάσιο,  Αντιδημάρχους από 01-04-2018 έως 31-08-2019 και τους μεταβιβάζει τις σχετικές αρμοδιότητες  όπως αυτές περιγράφονται στην παραπάνω απόφαση.
Συγκεκριμένα ορίζει:
Την  Κουτσοκώστα Ζωή Αντιδήμαρχο στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Γιαννιτσών  με αρμοδιότητες της Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών .... 
Ισότητας των Φύλων και της Διοίκησης-Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.
Τον Παπαδόπουλο Κωνσταντίνο Αντιδήμαρχο στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Κρύας Βρύσης με  αρμοδιότητες της Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Τον Γυριχίδη Ιωάννη Αντιδήμαρχο στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Μεγάλου Αλεξάνδρου  με αρμοδιότητες της Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς.

Τον  Ανδρεάδη Γεώργιο Αντιδήμαρχο στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Κύρρου με αρμοδιότητες που αφορούν την Καθαριότητα, το Περιβάλλον, το Πράσινο, την Πολιτική Προστασία.

Τον Τοπάλογλου Στέφανο Αντιδήμαρχο στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Πέλλας με αρμοδι'οτητεςπου αφορούν θέματα Γεωργίας και Κτηνοτροφίας.

Την Λούσπα Ερασμία Αντιδήμαρχο με αρμοδιότητες που αφορούν την Οικονομική Υπηρεσία καθώς και την Διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.  

Τον Επιτροπάκη Αθανάσιο Αντιδήμαρχο με αρμοδιότητες που αφορούν   την Τεχνική Υπηρεσία, την Πολεοδομία, τον Προγραμματισμό και την Ανάπτυξη. 

8. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τις αρμοδιότητές του ασκεί η Αντιδήμαρχος κα Κουτσοκώστα Ζωή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: