Παρασκευή, 10 Μαΐου 2019

«Ψηφιακή Στροφή»: δημιουργική και αποτελεσματική … το ζήσαμε στην Πράγα

Απόηχος της συμμετοχής εκπαιδευτικών του 2ου ΓΕΛ Γιαννιτσών στο πρόγραμμα ERASMUS+
Η δημιουργικότητα των εκπαιδευτικών στη διδασκαλία αλλά και η δημιουργικότητα των μαθητών και μαθητριών αποτελούν αναγκαιότητα στο σύγχρονο, εξωστρεφές και αποτελεσματικό σχολείο, όπως επιδιώκουμε να είμαστε. Η ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων μπορεί να αποτελέσει το κατάλληλο μέσο για την επίτευξή τους. Ταυτόχρονα, η συνειδητοποίηση και καλλιέργεια της ευρωπαϊκής ταυτότητας αλλά και ο προσανατολισμός στην ευρωπαϊκή διάσταση του σχολείου αποτελεί διαρκή στόχο μας.
Σε αυτά τα πλαίσια βρεθήκαμε στην Πράγα της Τσεχικής Δημοκρατίας έξι (6) εκπαιδευτικοί ...
του 2ου ΓΕΛ Γιαννιτσών - «Άννα Κομνηνή», συμμετέχοντας σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+ ΚΑ1 με τίτλο: «Δημιουργικότητα στη διδασκαλία και μάθηση- DigitalTurn». O στόχος της συμμετοχής μας ήταν η εκπόνηση ευρωπαϊκού προγράμματος που στοχεύει στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, οι οποίες θα μας επιτρέψουν να συνδράμουμε στο μετασχηματισμό του σχολείου σε χώρο ελκυστικό για τους μαθητές/τριες, τουςεκπαιδευτικούς, τις οικογένειές τους και την τοπική κοινωνία, ώστε η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων να πολλαπλασιάσει τα θετικά αποτελέσματα και να επιτευχθεί η ψηφιακή στροφή.
Ως σχολείο εκπονούμε, βέβαια, ποικίλες βιωματικές δράσεις και προγράμματα, χρησιμοποιούμε εναλλακτικές καινοτόμες διδακτικές και παιδαγωγικές μεθόδους, ώστε να αναπτυχθεί κουλτούρα συμμετοχής, προσπάθειας και αναγνώρισης των ικανοτήτων των μαθητών/τριών σε μη παραδοσιακούς σχολικούς τομείς και να αναδειχθούν οι ιδιαίτερες κλίσεις και τα ταλέντα τους. Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας συμμετέχουν σε σεμινάρια του Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργείου Πολιτισμού, σε συνέδρια των ελληνικών Πανεπιστημίων με εισηγήσεις, σε επίπεδο Περιφέρειας, ενδοσχολικές επιμορφώσεις σε θέματα διοίκησης, χρήσης Νέων Τεχνολογιών, διδακτικής μεθοδολογίας, με στόχο να αποκτήσουν εκείνες τις ικανότητες που απαιτούνται για τον εκπαιδευτικό της σύγχρονης ψηφιακής και πλουραλιστικής εποχής, ώστε να ανταποκριθεί στις ολοένα και αυξανόμενες προκλήσεις.
Συγκεκριμένα, η συμμετοχή μας στο παρόν Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+ΚΑ1 αφορά στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών και  στην αξιοποίηση εξελιγμένων ψηφιακών εργαλείων, που υποστηρίζουν τη δημιουργική έκφραση διδασκόντων και διδασκομένων, γιατί λάβαμε υπόψη μας τη συνεχή εξέλιξη της επιστήμης και τεχνολογίας, καθώς και τη διαφοροποίηση των διδακτικών και παιδαγωγικών αναγκών.
Το 2ο ΓΕΛ Γιαννιτσών επιλέχτηκε από το ΙΚΥ στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+ KΑ1 με σκοπό την επιμόρφωση του διδακτικού προσωπικού του για το σχολικό έτος 2018-2019ανάμεσα σε πολλά   υποβληθέντα σχέδια όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης (νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια/λύκεια). H  ομάδα των εκπαιδευτικών του 2ου ΓΕΛ Γιαννιτσών αποτελούνταν από τη διευθύντρια, Πασχούδη Μαρία, φιλόλογο, Χατζηγεωργίου-Δημουλά Μαρία, οικονομολόγο, την Παπαθεμιστοκλέους Αργυρώ, υποδιευθύντρια – φιλόλογο, τη Σολδάτου Αναστασία, φιλόλογο, την Τζιότζιου Γεωργία, φιλόλογο και τον Γρηγοριάδη Γεώργιο, φυσικής αγωγής.
Το σεμινάριο διήρκεσε πέντε μέρες και βασικά θέματά του ήταν:
• δημιουργική ενσωμάτωση των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική πράξη, για σύγχρονη και ασύγχρονη διδασκαλία και μάθηση
• χρήση ψηφιακών εργαλείων στα διάφορα μαθησιακά αντικείμενα,
• θέματα ασφαλούς πλοήγησης και αποφυγής κινδύνων από το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
• ο εντοπισμός και η προστασία από το cyberbullying και cyberstalking,
• παραδείγματα και πρακτικές για τη δημιουργία SimpleCoding,
• onlineευέλικτες εφαρμογές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσα στην τάξη και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας,
• δημιουργία ιστολογίου (Weebly/WebQuests)
• τρόποι αναζήτησης και δημιουργίας διδακτικού υλικού
• βιωματικά εργαστήρια εντός και εκτός τάξης
Η γλώσσα εργασίας ήταν η Αγγλική. Το σεμινάριο παρακολούθησαν, επίσης, καθηγητές από την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Τσεχία, τη Λετονία και τη Φινλανδία.
Μας δόθηκε η δυνατότητα να  εκπαιδευτούμε σε καλές πρακτικές που συνδυάζουν τηδιαδραστικότητα, το ευχάριστο μαθησιακό περιβάλλον και τις σύγχρονες τεχνολογικές δυνατότητες. Εργαζόμενοι ομαδοσυνεργατικά με εκπαιδευτικούς και των άλλων χωρών, ασκηθήκαμε στη μελέτη περιπτώσεων, παρουσιάσαμε ο καθένας το successstory των σχολείων μας, εκπονήσαμε εργασίες με τα ψηφιακά εργαλεία, προσεγγίσαμε βιωματικά την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία και είδαμε στην πράξη πώς το μαθησιακό κλίμα μπορεί να μετασχηματιστεί σε ευχάριστη και δημιουργική εμπειρία.
Αυτή η εκπαίδευση μας βοήθησε να συνειδητοποιήσουμε πως εφαρμόζοντας την Ψηφιακή Στροφή(DigitalTurn) στην καθημερινή πρακτική, δίνουμε τη δυνατότητα στους μαθητές και μαθήτριές μας να αισθάνονται ισότιμοι, ικανοί να εκφράζουν τις κλίσεις και τα ταλέντα τους, ακόμη και όσοι δυσκολεύονται να αναδειχθούν με τις παραδοσιακές μορφές διδασκαλίας.
Ταυτόχρονα, μέσα από αυτό το ευρωπαϊκό πρόγραμμα δόθηκε η ευκαιρία και η δυνατότητα να γνωρίσουμε στοιχεία του πολιτισμού μιας ευρωπαϊκής χώρας, να κάνουμε γόνιμες και εποικοδομητικές συζητήσεις και συγκρίσεις για τα εκπαιδευτικά δρώμενα με τους εκπαιδευτικούς- συναδέλφους των άλλων χωρών και να εντοπίσουμε κοινά στοιχεία. Τέθηκαν οι βάσεις  για την ανάπτυξη περαιτέρω συνεργασιών.
Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την εμπειρία μας που άμεσα, με την επιστροφή μας ήδη, θέσαμε σε εφαρμογή είναι:
1. προσπάθεια ενσωμάτωσης νέων ψηφιακών μεθόδων διδασκαλίας στην καθημερινή μας πρακτική: εργασία σε ομάδες με ΤΠΕ, για να εκμαιευθούν οι γνώσεις και οι εμπειρίες των παιδιών,αξιοποίηση των ιστότοπων με ασφαλή και δημιουργικό τρόπο, χρησιμοποίηση σύγχρονων αλλά και ασύγχρονων μεθόδων
2. έμπρακτη υποστήριξη των εκπαιδευτικών από τη διευθύντρια για καλύτερη αξιοποίηση του εκπαιδευτικού, εποπτικού και εργαστηριακού εξοπλισμού που έχουν στη διάθεσή τους και προσπάθεια απόκτησης νέου, ώστε όλοι να μπορούν να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες.
Ο φορέας που διοργάνωνε το σεμινάριο απαρτιζόταν από καταξιωμένα στελέχη του Τσεχικού Εκπαιδευτικού Συστήματος. Έχει ιδρυθεί από το Υπουργείο Παιδείας της Δημοκρατίας της Τσεχίας για την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και ενεργοποιείται από το 1996,με δεκαοκτάχρονη εμπειρία στον τομέα της εκπαίδευσης και της εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών.
Η εμπειρία μας από τοERASMUS+ ΚΑ1 μας δίνει την αυτοπεποίθηση και τη βεβαιότητα πως μπορούμε, με την αξιοποίηση καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων, να γίνουμε δημιουργικότεροι και να ανταποκριθούμε στη σημαντικότερη πρόκληση για μας: τον εμπλουτισμό του εξοπλισμού του σχολείου μας με την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή και τη μεταστροφή μας σε ψηφιακό σχολείο σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύγχρονης ευρωπαϊκής εκπαίδευσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: